DEPREM GÜVENLİĞİ

Deprem dayanıklılığı

İnşaat sektöründe son yıllarda hafif yapı malzemelerine verilen önemin giderek artmasıyla birlikte, hammadde tüketiminde pomza taşının yapı malzemesi olarak kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Pomzadan mamül bims blok, inşaat yapı malzemesi ürünlerinde istenilen özellikler olarak bilinen düşük birim hacim ağırlığı, yüksek ısı ve ses izolasyonu, iklimlendirme özelliği, kolay sıva tutması, mükemmel akustik özelliği, deprem yük ve davranışları karşısındaki elastikiyeti, yangına yüksek dayanımı ve diğer alternatiflere göre daha ekonomik oluşu gibi üstün özelliklerinden dolayı inşaat ve yapı endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.


Bims agregası ile üretilen taşıyıcı bimsbeton ve normal yoğun agrega ile üretilen normal betonların, 100x100x100 mm’lik küp numunelerde; 7, 28, 90 günlük basınç dayanımları araştırıldığında, bims bloklarının birim ağırlıklarının, normal betonlara göre % 23 daha düşük olduğu görülmüştür. Bims bloklarda, 430 kg/m3 çimento dozajı ile 28. günde; 24 MPa basınç dayanımı elde edilmiştir. Konut üretiminde, taşıyıcı beton olarak bims agregası ile üretilen bimsbetonlar, basınç dayanımları arttırılarak kullanılabilecektir (Sancak ve diğ., 2005). TSE 2823’e göre; bimsbetondan mamül bimsblok yapı elemanları grubundan, boşluklu duvar blokları olarak 0.8-1.0 kg/dm3’ lük asmolenlerde 0.8-1.0 kg/dm3 ‘lük sınıflara dahildir. Bimsbloklarda basınç mukavemet değerleri minimum 20 kg/cm2, ortalama 25 kg/cm2 veya üzerinde bir değerde olması gerekmektedir. Asmolenlerde kesme yükü değerinin minimum 200 kg/cm2  olması istenmektedir.


En son yaşanılan Van depremi göstermiştir ki, yapı güvenliği açısından, altyapının tanımlanmaması ve nitelikli üst yapı çalışmalarından yoksun yapılaşmalar bu derece ciddi can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Sürekli deprem tehdidi altında bulunan ülkemizde can ve mal kaybını en aza indirmek için yapı tasarımı üretimi ve denetimi açısından alınması gerekli pek çok önlem olduğu bir gerçektir. Hızlı ve çarpık kentleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde depreme dayanıklı yapı inşası için zemin özelliklerinin iyi belirlenmesi, iyi projelendirilme, kaliteli malzeme, doğru uygulama ve denetim gerekmektedir. Kaliteli malzeme seçimi için malzemenin depreme dayanıklılığı, diğer donatılarla uygunluğunun sağlanması ve binaya getirdiği yükün azaltılması gerekir. Tüm teknolojik unsurların kullanılması, denetimlerin artırılması ve ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi ile yaşanılabilir kentler oluşturulabileceği göz ardı edilmemelidir. 


Katile Belgelerimiz için tıklayın
Close